In 2022 zijn er een aantal significante wijzigingen verplicht gesteld door de Europese Unie t.a.v. de etikettering van etherische oliën. Dit als uitbreiding op de wetgeving die vanaf 1-1-2019 geldt als het gaat om het vermelden van gevarensymbolen op de etiketten. Deze moeten op het etiket een afmeting hebben van 1x1 cm. Niet alleen op het etiket maar ook de verpakking (doosje) moeten deze vermeld zijn. Dit is verplicht voor bedrijven en leveranciers die werken met etherische oliën, de leveren of produceren.

Per 1-4-2022 is het verplicht dat, behalve het vermelden van gevarensymbolen, ook de omschrijving duidelijk wordt geformuleerd van het gevaar. Het lastige voor leveranciers/producenten van etherische olie is dat in de wetgeving geen verschil wordt gemaakt tussen natuurlijke stoffen die van nature voor komen in bloemen en planten, ook wel aromatherapeutisch stoffen genaamd, en synthetische stoffen, dus stoffen die veelal vervaardigd zijn in laboratoria.

Het informeren over, en waarschuwen voor potentieel gevaar is vanzelfsprekend prima en noodzakelijk. j’Olie et Co Aromatherapy respecteert vanzelfsprekend deze aanpassing in de wetgeving. Feit blijft dat kennis en verantwoord gebruik van etherische oliën voorop staan.

Welke gevarensymbolen zijn van toepassing?

Niet elke etherische olie heeft dezelfde eigenschappen en/of inhoudstoffen. Het is niet zo dat op elk etiket alle symbolen vermeld moeten worden. Dit verschilt per etherische olie.

We zetten alle voorkomende gevarensymbolen voor je op een rij:

  Ontvlambaar

Etherische oliën kunnen ontvlambaar zijn. Net als (huishoud) artikelen zoals terpentine… Als een etherische olie ontvlambaar is, dan zal dit symbool zichtbaar moeten zijn.

  Milieugevaarlijk


Feitelijk staat dit symbool ervoor dat een product schadelijk voor in het water levende organismen. En kan langdurige schadelijke gevolgen hebben voor in het water levende organismen. Ofwel, als je jezelf ontdoet van de inhoud van een flesje etherische olie met dit symbool in het water dan heeft dit gevolgen voor alle levende organismen. Het legen van een fles terpentine heeft hetzelfde effect.

  Gevaar voor de gezondheid op de lange termijn

Het gaat om (inhoud)stoffen die op lange termijn een schadelijk effect kunnen hebben bij inademen, maar ook dat een product een allergische reactie kan veroorzaken. Laat staan innemen van het product. We denken dan al gauw aan verf bijvoorbeeld, terwijl verf een synthetisch product is. Of een fles chloor… In oliën van eucalyptus, lavendel of dennen komen stoffen voor die op lange termijn schadelijk kunnen zijn, ware het niet in slecht minimale hoeveelheden.

  Acute gezondheidseffecten

We zien dit symbool op verschillende (huishoudelijke) middelen zoals chloor, ontkalkers en vaatwasproducten. Een acuut schadelijk effect ontstaat in geval van inname of diep langdurig inademen van deze producten. Het innemen van een flinke slok etherische olie kan zeker gevaarlijk zijn. Daarom moeten deze atjd buiten het gebruik van kinderen bewaard worden. Feit blijft dat kennis en verantwoord gebruik van etherische oliën voorop staan. Met aromatherapie kunnen geweldige resultaten behaald worden mits “drop-by-drop” toepast.

  Bijtende stoffen

Bijtende stoffen kunnen, in slechts minimale hoeveelheden, en zeker niet geïsoleerd, voorkomen in etherische oliën. Denk bijvoorbeeld aan geranium, een geweldige etherische olie. Maar ook in een fles gootsteenontstopper bijvoorbeeld. Toch zal dit symbool vermeld moeten worden op een etherische olie als er zich bijtende stoffen in bevinden, hoe minimaal ook.

 Giftig

Dit symbool is verplicht om te vermelden op etherische oliën zoals kaneel en oregano. We zien dit symbool ook op producten die giftig kunnen zijn, en bij oneigenlijk gebruik zelf dodelijk kunnen zijn, zoals antivries. Natuurlijk zijn etherische oliën als kaneel en oregano niet vergelijkbaar met een antivries. Daarom is dit symbool zeker afschrikwekkend. Feit blijft dat kennis en verantwoord gebruik van etherische oliën voorop staan. Met aromatherapie.maar ook culinair, kunnen geweldige resultaten behaald worden mits “drop-by-drop” toepast.