What's in a name?

Hydrolaat of Hydrolat
Guérain (1886) heeft het woord hydrolat tot een farmaceutische term gedefinieerd. Zijn definitie van een hydrolaat is een kleurloze vloeistof, welke is verkregen door het destilleren van water met (geurende) bloemen of planten. Een hydrolaat is altijd een product van stoomdestillatie. De officiële definitie van het woord hydrolat in de Franse wet is: "waterig destillaat dat overblijft na stoomdestillatie, nadat de scheiding van de etherische olie en het water is uitgevoerd."

Het woord hydrolat bestaat uit twee delen: “hydro” komt uit het Grieks voor water, “lat” is een woord uit het oude Frans voor melk. Je kan dus concluderen dat deze terminologie komt van de melkachtige troebeling van een hydrolaat net na de stoomdestillatie.

Hydrolaat of Hydrosol
Het woord hydrosol wordt veel gebruikt in de Engelse taal, specifiek in de VS, wanneer gerefereerd wordt naar gedestilleerde plantenwaters. Het woord klopt niet, omdat het een generieke (onvoldoende specifieke) term is en hierdoor van toepassing op een breed scala van producten. De definitie van hydrosol in Chambers Science and Technology Dictionary is: ‘een colloïdale oplossing in water’ (hetgeen een zeer breed begrip is). “Hydro” komt uit het Grieks en betekent water en “solvere” is Latijn voor losmaken. Een colloïdale oplossing is een dispersie (een mengsel, waarbij een stof fijn verdeeld is in een andere stof) in dit geval vloeibare stof, gekarakteriseerd door zeer kleine deeltjes (tussen 0,2 en 0,002 micron).

Door deze uitleg zou een hydrosol ook verkregen kunnen worden, door bijvoorbeeld een etherische olie langdurig te centrifugeren in water, waarbij uiteindelijk sommige water minnende inhoudsstoffen overgaan naar het water. Maar ook weken, bijvoorbeeld door het maken van een infuus of thee zou van toepassing kunnen zijn. Ook een chemisch proces met synthetische stoffen zou zelfs onder de noemer colloïdale oplossing kunnen vallen.

Daarom gebruiken wij het woord hydrolaat, als zijnde de Nederlandse vertaling van het Franse, dan wel Duitse, woord hydrolat. Hiermee bedoelen wij het proces om een plantenwater te verkrijgen door middel van destillatie van vers plantenmateriaal. Wij conformeren ons dus aan de definitie, zoals vastgelegd in de Franse farmacopee.