Herroepingsrecht & Retourneren

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@jolieetco.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen.

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een retourzending ontvangt koper alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, binnen 14 dagen nadat de producten fysiek zijn ontvangen door j’Olie et Co Aromatherapy. Hiervoor wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt als waarmee de koper betaald heeft, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 13,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
Producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals geopende flesjes Hydrolaten, Etherische Olie, Etherische olie blends, CO2 Extracten, Basisolie, Maceraten, Massageolie, Harsen en Wierook.