Privacy beleid

Ons privacy beleid in het kort


De gegevens die je aan j’Olie et Co Aromatherapy verstrekt zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Het spreekt voor zich dat persoonlijke gegevens alleen zullen worden gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en voor het verzenden van de nieuwsbrief als je dat hebt aangegeven in je persoonlijke informatie, en nooit zullen worden verstrekt of verkocht aan derden, tenzij dat nodig is voor het correct afhandelen van je bestelling.

Meer uitgebreid: 

Welke gegevens verzamelen we? Oftewel: wat doen we met je gegevens?
In het kort: je bestelling vastleggen en versturen en je de nieuwsbrief sturen als je hebt aangegeven dat je die wilt ontvangen. 


Je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en, als je dit hebt ingevuld, btw-nummer worden opgeslagen in de database. Een btw-nummer voor zakelijke klanten buiten Nederland is alleen nodig indien men gebruik wil maken van de btw-verleggingsregeling. Als je jouw telefoonnummer liever niet invult kun je daar een aantal nullen invullen. Het script controleert of er iets ingevoerd is maar niet of het goed ingevoerd is. 

Hieronder worden de bedrijven vermeld die gegevens verwerken voor j’Olie et Co Aromatherapy. De naam van het bedrijf is een link die leidt naar het privacy statement en/of de verwerkersovereenkomst. 

Deze gegevens en de gegevens van je bestelling worden via een beveiligde koppeling van een derde partij (Webwinkelfacturen) overgezet naar ons boekhoudprogramma, waar we ze voor de wettelijke termijn van 7 jaar moeten bewaren. Door de directe koppeling worden er geen prints van facturen meer bewaard. De facturen van de afgelopen jaren worden vernietigd (versnipperd en verbrand) zodra de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verlopen is. Ordergegevens in de webwinkel worden periodiek opgeschoond, ongeveer eens per jaar, maar je mag altijd vragen ze anoniem te maken. 

Je hebt altijd de mogelijkheid om je account te verwijderen. Dit kun je zelf regelen vanuit je account, evenals het downloaden en anonimiseren van je gegevens. Dit kan wel alleen voor voltooide/geannuleerde bestellingen. Als je zonder account besteld hebt kun je altijd mailen naar info@jolieetco.com, op je eerste verzoek worden je gegevens dan uit de webwinkel verwijderd. Dit is definitief en niet terug te draaien.  

Voor het verzenden van je bestelling worden je naam en adresgegevens en je e-mailadres overgedragen aan de relevante verzendpartner, via een beveiligde webapplicatie. Bestellingen worden vrijwel altijd verzonden via PostNL. Bij buitenlandse bestellingen wordt ook het telefoonnummer doorgegeven als dat beschikbaar is. PostNL bewaart de adresgegevens 3 maanden voor het geval er een navraag gedaan moet worden, daarna worden ze verwijderd. 

Voor het verzenden van de nieuwsbrief worden je naam en e-mailadres doorgezet naar de MailChimp app (www.mailchimp.com). De site van Mailchimp is in het Engels, en hier kun je vinden dat ze gecertificeerd zijn om EU-data te verwerken en hoe ze met die data omgaan. Transactie-e-mails worden verzonden via de beveiligde service van Mailjet. Ook zij zijn GDPR/AVG gecertificeerd

Voor betalen wordt gebruik gemaakt van betaalprovider Buckaroo. Buckaroo valt onder dezelfde wetten en toezicht als een bank of andere betaalinstantie. 

Daarnaast worden vanaf het moment dat je inlogt of de afrekenprocedure start alle gegevens versleuteld verstuurd over een beveiligde verbinding. Dit houdt in dat gegevens onbruikbaar zijn voor iemand die het onverhoopt voor elkaar krijgt ze onderweg te onderscheppen. Ook aan de administratie-kant van de webwinkel wordt er uitsluitend gewerkt met een beveiligde verbinding en 2-factor authenticatie. 

Cookies op deze site worden gebruikt voor het correct afhandelen van je bestelling en voor het optimaliseren van de webwinkel en het bijhouden van anonieme statistieken. 

De meeste cookies die geplaatst worden zijn afkomstig van het webwinkelscript. Ze zijn nodig om de inhoud van je winkelwagentje mee te nemen als je naar de volgende pagina gaat, om voorkeuren te onthouden die niet in de database vastgelegd worden en om te zorgen dat je bestelling goed wordt verwerkt. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld via cookies of overgedragen aan derden. Enkele statistieken, zoals bekeken en verkochte artikelen, worden door de webwinkel bijgehouden, verder worden er geen statistieken verzameld.

Beoordelingen Webwinkel
j’Olie et Co Aromatherapy is aangesloten bij Stichting Webwinkelkeur 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken op info@jolieetco.com. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens, die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van J’Olie et Co. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Heb je nog vragen?
Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@jolieetco.com